nieuwe regels taxivervoer per 01-06-2020

01 juni 2020

a) Bij aanvraag van de rit vraagt de vervoerder, callcenter en/of de chauffeur (daar waar de vervoerder/het callcenter geen rit-intake doet) aan de reiziger of deze aan corona gerelateerde klachten (conform de richtlijnen van het RIVM, zie ook de bijlage bij dit protocol) heeft. Klachten? Dan kan de reiziger niet mee. Als de chauffeur twijfels heeft of een reiziger wel klachtenvrij is, beslist de chauffeur of de reiziger wel of niet mee kan. b) Vervoerder/callcenter houdt een overzicht bij van klanten die zijn vervoerd. Zodat, indien noodzakelijk, tracering mogelijk is.

2.2 Maatregelen in het vervoer

a) Daar waar in een voertuig tussen chauffeur en reizigers, of tussen meerdere reizigers onderling min. 1,5 meter in acht is te nemen, zijn geen extra maatregelen nodig.

b) Daar waar in een voertuig tussen de chauffeur en de reiziger min. 1,5 meter niet in acht is te nemen, kan tussen de chauffeur en de reiziger een fysieke afscheiding1 zijn aangebracht, of draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje2 en de reiziger een niet-medisch mondkapje.

c) Daar waar meerdere reizigers worden vervoerd, waarbij min. 1,5 meter niet in acht is te nemen tussen deze reizigers onderling, dragen de reizigers een niet-medisch mondkapje. Net als in het OV wordt het maximale aantal reizigers beperkt, afhankelijk van de grootte van het voertuig:

personenauto: maximaal 4 reizigers

bus: maximaal 8 reizigers

Indien werknemers van bedrijven worden vervoerd wordt zoveel mogelijk met vaste groepen gewerkt. d) Daar waar mensen in een thuissituatie leven waarin men geen afstand kan houden en gezamenlijke faciliteiten gebruikt, dan heeft de afstand van 1,5 meter in de taxi geen toegevoegde waarde. Hiermee wordt dus een huishouden bedoeld, zijnde het gezin, maar bijvoorbeeld ook een woongroep.

Het is aan de reiziger om aan vervoerder schriftelijk kenbaar te maken voorafgaand aan de rit, dat er sprake is van een ‘huishouding’, zodat vervoerder daarvan t.b.v. eventuele controles bewijs van kan laten zien.

Nadere beschermingsmaatregelen tussen deze reizigers zijn ook niet nodig, mits er geen andere reizigers in het voertuig aanwezig zijn. Tot de chauffeur wordt wel minimaal 1,5 meter in acht genomen, of er is een fysieke afscherming aanwezig tussen de chauffeur en de reizigers of de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.

e) Houd als chauffeur het volgende in acht:

• Laat de reiziger zelf in- en uitstappen

• Laat de reiziger, als deze alleen is, rechts achterin zitten

• Laat de reiziger zelf de gordel omdoen

• Laat de reiziger zelf bagage in de kofferruimte plaatsen

 

3. Uitgangspunten voor reizigers

a) Reis zoveel mogelijk alleen met de taxi, of neem het maximaal aantal te vervoeren reizigers zoals opgenomen onder 2.2c) in acht, of reis alleen met leden van één huishouden.

3 b) Neem het volgende in acht:

• Stap zelf in en uit

• Ga, als u alleen bent, rechts achterin zitten

• Doe zelf de gordel om

• Plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot

• In geval van rolstoelvervoer zal de chauffeur de punten onder 2.1.f) in acht nemen

c) Betaal digitaal of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen.

4. Uitgangspunten bij het ophalen en afzetten

a) Zorg er als reiziger voor dat je buiten klaar staat voordat de chauffeur komt voorrijden met het voertuig.

b) Ga als chauffeur bij reizigers thuis of op afzetadressen niet (mee) naar binnen. Houd ook buiten het voertuig ten opzichte van de reizigers zo veel mogelijk de minimaal 1,5 meter in acht. In geval van wachten op een reiziger, blijf bij of in je voertuig.

u kunt het hele protucol vielig taxivervoer lezen in het bijgevoegde bestand 

 

Bron: Taxipro/knv/fnv/cnv