Kamerleden kritisch op aanbod uitstootvrije taxibusjes

07 mei 2019

De taxisector heeft zich van meet af aan verzet tegen het plan om de BPM-teruggave op taxivoertuigen af te schaffen. Zonder succes, want een half jaar geleden werd het plan definitief. Het afschaffen (in 2019 deels in 2020 helemaal) van de BPM-teruggave moet de taxisector stimuleren om snel over te stappen op uitstootvrije voertuigen. Voor taxibusjes met weinig of geen uitstoot is er namelijk sprake van weinig of geen BPM.

Inzichten door monitoring
Toen de kogel door de kerk ging, zegde de regering wel toe om te gaan monitoren of er voldoende aanbod zou zijn in elektrische en hybride taxibusjes. VVD-Kamerleden Lodders en Hermans willen een half jaar later graag weten welke stappen de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid hebben genomen om die monitoring te regelen. 

Ook zijn ze benieuwd welke inzichten de monitoring tot nu toe hebben opgeleverd. Meer concreet vragen de Kamerleden zich af  “wat het aanbod is van nulemissievoertuigen voor het zorg- en doelgroepenvervoer” en welke actieradius deze voertuigen hebben.

Niet besturen met rijbewijs B
Een ander punt van aandacht is volgens hen dat met name elektrische rolstoelbussen door het zware batterijpakket al snel zwaarder zijn dan 3.500 kilo. Daardoor mogen ze niet meer met een B-rijbewijs worden bestuurd, wat zou betekenen dat taxibedrijven hun chauffeurs een ander rijbewijs moeten halen. Lodders en Hermans vragen zich af of de bewindslieden in hun voorstellen rekening hebben gehouden met de extra kosten die hierbij komen kijken.

Bron: TaxiPro